O nás

Obchodní společnost MP LESY, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 k zajištění správy restituovaného lesního majetku rodiny Mensdorff-Pouilly, která mimo jiné vlastní i zámek a hrad v Boskovicích.

Lesní majetek o rozloze 3 872 ha se nachází v centrální části Drahanské vrchoviny, východně od města Boskovice. Převážná část majetku je tvořena náhorní plošinou s výškou kolem 600m n. m., s nejvyšším místem Drahanské vrchoviny Skalky 735m n. m. Okrajová území majetku jsou členitá a vynikají bohatstvím povrchových tvarů s množstvím kopců a údolí.

V lesních porostech je v nejvýznamnější míře zastoupen smrk - 82%, buk - 10%, modřín - 5%. Většina lesních porostů se nachází v 5. vegetačním stupni. Roční těžba dříví z vlastních porostů činí přibližně 34 000 m3 .

Kromě správy vlastních lesů se společnost zabývá výkupem a prodejem dřevní hmoty a poskytováním služeb pro ostatní vlastníky lesa. Nabízí odbornou správu lesů, kompletní pěstební a těžební práce a dopravu dříví. Zajišťuje výrobu a prodej sazenic lesních dřevin na 4 ha lesních školek. Společnost disponuje rozsáhlým technickým zázemím. Mimo jiné využívá vlastní manipulačně- expediční sklad, harvestorový uzel Valmet, odvozní soupravu, kontejnerovou dopravu dříví a další.

Společnost je držitelem licence pro výkonu odborného lesního hospodářství, licence pro nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin. Lesní hospodářský celek MP Lesy je držitelem certifikátu PEFC.