Lesnictví

obhospodařujeme lesní majetky, provádíme pěstební a těžební práce včetně poradenství

více

Myslivost

provozuje vlastní lesní honitbu o výměře 4680 ha a oboru s daňčí zvěří o výměře 120 ha

více

Sportovní rybolov

nabízíme možnost sportovního rybolovu na našich mimopstruhových rybnících

více

Obchodní společnost MP LESY, spol. s r.o.

byla založena v roce 1993 pro správu lesního majetku rodiny Mensdorff-Pouilly. V současné době je dceřinnou společností MP HOLDING, a. s.

V současnosti společnost obhospodařuje 4 822 ha lesních porostů v okolí města Boskovice a v centrální části Drahanské vrchoviny. Sídlo společnosti se nachází v Benešově u Boskovic.

Hlavním strategickým cílem je trvale udržitelné přírodě blízké lesní hospodářství na vlastním majetku.

Pro ostatní vlastníky lesů společnost nabízí kompletní správu a obhospodařování lesů, nákup a prodej dříví.

více
Obchodní společnost MP LESY, spol. s r.o.
Realizace projektu spolufinancováném Evropskou unií

Lesnická technika pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů

Cílem je pořízení nové techniky pro naší společnost MP LESY spol. s r.o.

Tato nově pořízená technika bude sloužit k obnově, výchově a těžbě lesních porostů. Bude se jednat o pořízení nového traktoru pro práci v lese (110 až 150 kW), vleku s nosností nad 10 t, shrnovače klestu a čelního rampovače. Realizace projektu bude mít pozitivní vliv jak na životní prostředí, tak i na ekonomiku společnosti.

ke stažení

AKTUALITY

Poplatkový lov mufloní zvěře

Společnost MP LESY, spol. s r. o. nabízí na loveckou sezónu 2016 / 2017 možnost individuálního poplatkového lovu mufloní zvěře. Lovit je možno muflony všech věkových tříd, v případě zájmu i zvěř holou.
Lov probíhá v krásném prostředí bohatě zazvěřené režijní honitby majetku rodiny Mensdorff-Pouilly v okolí města Boskovice.
Je třeba počítat s lovem na čekané kombinovaným se šoulačkou v kopcovitém terénu.
Pro ubytování nabízíme příjemné zázemí Hotelu Pod Zámkem v Boskovicích.

Kontakt: Ing. Tomáš Minx, Ph.D. - t.minx@mplesy.cz