Lesnictví

obhospodařujeme lesní majetky, provádíme pěstební a těžební práce včetně poradenství

více

Myslivost

provozuje vlastní lesní honitbu o výměře 4680 ha a oboru s daňčí zvěří o výměře 120 ha

více

Sportovní rybolov

nabízíme možnost sportovního rybolovu na našich mimopstruhových rybnících

více

Obchodní společnost MP LESY, spol. s r.o.

 

V současnosti společnost obhospodařuje 4 822 ha lesních porostů v okolí města Boskovice a v centrální části Drahanské vrchoviny. Sídlo společnosti se nachází v Benešově u Boskovic.

Hlavním strategickým cílem je trvale udržitelné přírodě blízké lesní hospodářství na vlastním majetku.

Pro ostatní vlastníky lesů společnost nabízí kompletní správu a obhospodařování lesů, nákup a prodej dříví.

více
Obchodní společnost MP LESY, spol. s r.o.
Realizace projektu spolufinancováném Evropskou unií

Lesnická technika pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů

Cílem je pořízení nové techniky pro naší společnost MP LESY spol. s r.o.

Tato nově pořízená technika bude sloužit k obnově, výchově a těžbě lesních porostů. Bude se jednat o pořízení nového traktoru pro práci v lese (110 až 150 kW), vleku s nosností nad 10 t, shrnovače klestu a čelního rampovače. Realizace projektu bude mít pozitivní vliv jak na životní prostředí, tak i na ekonomiku společnosti.

ke stažení

AKTUALITY

Poplatkový lov mufloní zvěře