Geodézie

Pro fyzické i právnické osoby nabízíme služby našeho samostatného geodeta. Provádíme především následující činnosti:

Vyhotovení geometrických plánů pro:

  • Zaměření staveb pro zápis do katastru nemovitostí
  • Rozdělení pozemků
  • Vlastníky upřesněnou hranici
  • Vytyčenou hranici
  • Zřízení věcného břemene k části pozemku

Ostatní práce:

  • Vytyčování hranic dle katastru nemovitostí
  • Zaměření podkladů pro projekt (výškopis, polohopis)
  • Zaměření skutečného provedení staveb
  • Vytyčování dle projektové dokumentace (prostorové vytyčení objektů)
  • Zaměření skutečného stavu hranic v terénu

Kontakt:
Michal Meluzín - geodet
Mobil: +420 605 247 637
e-mail: m.meluzin@mplesy.cz