Lesnictví

Obchodní společnost MP LESY, spol. s r.o. se v rámci lesnictví zabývá komplexním obhospodařováním lesních majetků a poskytováním služeb s touto činností souvisejících.

Obhospodařování lesních majetků, pěstební a těžební práce, poradenství

Pro všechny majitele lesů nabízíme kompletní lesnický servis zahrnující poradenskou a konzultační činnost. Mimo správu vlastního lesního hospodářského celku obhospodařujeme rovněž několik menších lesních celků ve vlastnictví privátních osob a obcí.

Nabízíme veškeré pěstební a těžební práce. Těžbu dříví provádíme jak motomanuálně, tak i vlastním harvestorovým uzlem Valmet. Pro obnovu lesních porostů využíváme sadební materiál pěstovaný ve vlastních školkách.

V rámci ostatních činností nabízíme dopravu dříví odvozní soupravou, kontejnerovou přepravu a drobné zemní práce. Zajišťujeme také zpracování dřevního materiálu na energeticky využitelnou biomasu.

Kontakt:
Ing. Tomáš Minx, Ph.D. - ředitel společnosti
Benešov 114
ČR-679 53
Mobil: +420 605 247 630
e-mail: t.minx@mplesy.cz


Výkup a prodej dříví

Výkup dříví zajišťujeme převážně v regionu Moravy a východních Čech. Přejímka probíhá fyzicky na odvozním místě při nakládce.

Prodej dříví je uskutečňován převážně z manipulačního skladu v Šebetově (10 km od Boskovic, směr Mor. Třebová). Jedná se především o prodej dlouhého dříví a výřezů ve všech tloušťových a kvalitativních třídách.  V dřevinné skladbě převládá smrk, modřín a buk. Dále obchodujeme borovici, jedli bělokororou, dub a ostatní listnáče.

Zajišťujeme rovněž prodej palivového dříví. Jako palivo nabízíme jehličnaté i listnaté kuláče o délce 2 m, štípané palivo (jehličnaté i listnaté), odřezky a piliny. 

Doprava dříví

  • vagónem z železniční stanice Šebetov
  • nákladní odvozní soupravou
  • kontejnerovou soupravou

Kontakt:
Jiří Hartmann - odbyt dříví
MES Šebetov
ČR-679 35 Šebetov
Mobil: +420 605 247 640
Tel/fax:+420 516 465 464
e-mail: sebetov@mplesy.cz


Prodej sazenic

Nabízíme prostokořený sadební materiál lesních dřevin SM, MD, JD, BK, KL, DB, OL (dle aktuální nabídky). Osivo sbíráme z vlastních uznaných jednotek, které se nacházejí v přírodní lesní oblasti 30 - Drahanská vrchovina, ve 4. až 6. vegetačním stupni.

Kontakt:
Pavel Badal - středisko lesních školek
Benešov 114
ČR-679 53
Mobil: +420 605 247 635
e-mail: p.badal@mplesy.cz


Ostatní služby

V rámci naší činnosti dále zajišťujeme:

  • Výroba ozdobného klestu SM, JD, DG
  • Výroba a prodej vánočních stromků SM, BO
  • Drobné zemní práce, dopravu zeminy a sypkých materiálů
  • Zimní údržbu cest včetně posypu
  • Sečení a mulčování travních ploch
  • Lesní pedagogiku

Kontakt:
Ing. Petr Kalenský - zástupce lesního správce
Benešov 114
ČR-679 53 Benešov u Boskovic
Mob: +420 605 247 631
Tel: +420 516 467 323
Fax: +420 516 467 414
e-mail: p.kalensky@mplesy.cz

Fotogalerie

-