Myslivost

MP LESY, spol. s r.o. provozuje vlastní lesní honitbu o výměře 4680 ha a oboru s daňčí zvěří o výměře 120 ha. Hlavními druhy chovanými ve volné honitbě je srnčí a černá zvěř. V okolí Boskovic je hojnou zvěří také zvěř mufloní. V poslední době se stále častěji ve volnosti objevuje i zvěř dančí. Ve východní části honitby se vyskytuje zvěř vysoká, která migruje z honitby Vojenských lesů a statků, divize Plumlov.

Myslivost ve volné honitbě

V rámci provozu myslivosti nabízíme poplatkové lovy pro jednotlivce i skupiny loveckých hostů.

Nabízíme:

  • Poplatkový lov zvěře srnčí a mufloní
  • Individuální poplatkový lov černé zvěře
  • Společné natláčky na černou zvěř
  • Individuální lov probíhá formou čekané i šoulačky. Lovu je vždy přítomen lovecký doprovod. V případě postřelení zvěře je proveden dosled pomocí barváře.

Myslivost v oboře

V roce 1998 byla založena u obce Žďárná (12 km od Boskovic) obora s chovem daňčí zvěře. Celková výměra obory je 120 ha, z toho 112 ha lesa.

Normovaný stav daňčí zvěře je 90 kusů. Zazvěření obory bylo realizováno z části zvěří maďarského původu. Významné trofeje v současné době dosahují 175 - 195 bodů.

Prodej zvěřiny

Společnost MP LESY, spol.s r.o. provozuje vlastní bourárnu a skladovací zařízení na zvěřinu. Veškerá zvěřina je veterinárně vyšetřena.

Celoročně nabízíme bouranou chlazenou nebo mraženou zvěřinu, která je kvalitně opracovaná a vakuově balená.

Kontakty:

Ing. Tomáš Minx, Ph.D. - poplatkové lovy
Tel.: +420 605 247 630
E-mail: t.minx@mplesy.cz

Miroslav Bílek - oborník, poplatkové lovy, prodej zvěřiny
Tel.: +420 605 247 633
E-mail: m.bilek@mplesy.cz

Fotogalerie

-